čtvrtek 8. prosinec 2016 0:00

Je tohle ještě sýr?

Potravinářská komora České republiky (PK ČR) spustila novou komunikační kampaň zaměřenou na zvýšení povědomí českého spotřebitele o způsobu značení sýrů – „Přírodní sýry základ zdravé výživy“. Edukační formou by se spotřebitelé měli naučit, jak se na pultech prodejen orientovat ve značení sýrů, aby si domů přinesli skutečný sýr, vyrobený z kvalitního mléka a od kvalitního výrobce.
Základním komunikačním kanálem je on-line komunikace, která je doplněna printovou a outdoor kampaní. Partnery projektu jsou společnosti MADETA a Interlacto.

 

„Naším cílem je, aby se český spotřebitel rychle a jednoduše dokázal zorientovat ve značení sýrů. Bohužel současný systém značení umožňuje uvést jako výrobce na obalu i toho, kdo výrobek pouze dováží, distribuuje nebo přepracovává (porcování, balení). To zavádí do značení mléka a mléčných výrobků chaos, a to zvláště v případě sýrů, kde je znalost jejich původu pro spotřebitele zvlášť důležitá,“ uvedl Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR.

 

Problematika značení sýrů je pro spotřebitele na rozdíl od jiných potravin složitější a nesrozumitelnější. Druhů sýrů je mnoho. Pro každý platí jiné hodnoty a pro spotřebitele je příliš složité zorientovat se, kolik procent z obsahu má tvořit sušina, kolik procent tuk apod. „V naší kampani proto chceme dávat jednoduché rady a návody, které pomohou spotřebiteli v rychlé orientaci. Vždy však bude zmíněna výhodnost nákupu lokálních sýrů, a to vzhledem ke kvalitě a jedněm z nejpřísnějších kontrol v evropském potravinářském průmyslu,“ doplnil Miroslav Koberna.

 

„Madeta patří k největším evropským producentům sýrů a vždy jsme dbali, dbáme a budeme dbát na to, aby naše výrobky byly té nejvyšší kvality zejména z hlediska použitých surovin a technologií. Vždy se vyhýbáme snazší cestě a jdeme tou, která je tradičnější a poctivější, ověřená generacemi,“ říká Jan Teplý, ředitel obchodu, marketingu a nákupu MADETA. „V tomto směru rádi podpoříme obdobné iniciativy, jako je kampaň Potravinářské komory ČR - ´Přírodní sýry základ zdravé výživy´,“ dodává.

 

Kampaň je zaměřená primárně na ženy v aktivním věku a matky s dětmi, realizující v rodinách nákupy a žijící jak v městských aglomeracích, tak ve venkovských sídlech. Další cílovou skupinou jsou mladí lidé ve věku 16 až 19 let bez ohledu na místo kde žijí.