úterý 10. září 2019 0:00

Máme kvalitní mléko?

Máme kvalitní mléko? Odpověď je jednoduchá - ano, máme. A není třeba spekulovat o kvalitě mléka v celé Evropské unii. Aby byla tato základní potravina, a zároveň surovina pro výrobu mlékárenských výrobků co nejlepší, záleží na pěti hlavních předpokladech: pohoda zvířat, pravidelná kontrola chovu, kvalitní potrava pro dojnice, přísná kontrola mléka a krátký dovoz mléka do mlékáren.
A tyto podmínky se snaží naši chovatelé dodržovat v co největší míře.

 

„ Za posledních 20 let došlo u většiny chovatelů k výrazné modernizaci stájí s dojným skotem, 90 % dojnic má dnes volný pohyb. Se vstupem do Evropské unie musí všichni chovatelé vyhovět standardům welfare - ochrany pohody zvířat. To znamená především maximální omezování stresu a zajištění přirozených potřeb zvířat. Již během stavby nových stájí se postupuje tak, aby mohly být následně dodrženy přísné mikroklimatické podmínky ustájených zvířat, dostatečné osvětlení a dostatečné množství nezávadné potravy a napájecí vody“ vyjádřil se Ing. Jan Doležal – tajemník Agrární komory České republiky na tiskové konferenci v srpnu 2019.

 

Chovatelé jsou motivováni k tomu, aby zajistili dojnicím co nejlepší podmínky i z ekonomického důvodu, protože spokojená kráva, dobře živená a chovaná bez stresu, dosahuje vyšší užitkovosti. Zvířata jsou od narození po celý svůj život pod pravidelnou kontrolou zootechniků a veterinářů. Česká republika má velice přísné veterinární zákony a zákony na ochranu zvířat proti týrání a má také velmi aktivní Státní veterinární správu.

 

Pro krmení dojnic v České republice se vybírají ty nejkvalitnější porosty jetelů, vojtěšek i lužních travin v optimální zralosti. Dostatečné množství proteinů je doplňováno domácí sójou a hrachem, případně řepkovým šrotem. „V posledních letech naši chovatelé garantují mléko vyprodukované z krmiva bez glykofosfátu, tedy přípravku Roundup, v čemž jsou v Evropě oproti mnoha členským zemím napřed“ sdělil dále Jan Doležal.

 

Důležité pro spotřebitele je i to, že do mléka se nesmí nic přidávat - samozřejmě ani voda a nesmí obsahovat závadná množství antibiotik či bisfenolů. Pro hygienickou jakost existují jednotné evropské předpisy a naše Ministerstvo zemědělství vyhlásilo v roce 2016 program Q CZ, ve kterém jsou sledované parametry nastavené podstatně přísněji, než uvádí evropská legislativa.

 

V loňském roce bylo již do tohoto programu zapojeno 963 producentů mléka.

 

Kravské mléko je jednoznačně plnohodnotnou potravinou, je zdrojem kvalitních bílkovin, minerálních látek – především vápníku a vitamínů. A naše české patří mezi ty nejkvalitnější v Evropě.