pondělí 21. listopad 2016 0:00

Výstava k 300. výročí narození Marie Terezie

V roce 2017 nás čeká slavné výročí – 300 let od narození rakouské arcivévodkyně a české a uherské královny Marie Terezie. Rakouští historikové k tomuto výročí připravili velkolepou výstavu na čtyřech místech ve Vídni a okolí. Výstava bude otevřena od 15. března do 29. listopadu 2017.

Marie Terezie byla jednou z nejvýraznějších vládnoucích osobností v evropských dějinách. Proslavila se svými reformami a modernizací státu. Za její vlády byla vytvořena centralizovaná správa monarchie, bylo sjednoceno trestní právo a zakázáno mučení. Známé jsou její reformy školství - zavedení povinné šestileté školní docházky a vybudování systému škol. Pro zajímavost - byla vůbec jedinou vládnoucí ženou na českém trůně.

 

Čtyři části výstavy:

 

„Ženská síla a životní elán“

 

Expozice bude umístěna v Muzeu císařských kočárů (Kaiserliche Wagenburg Wien) v budově bývalé jízdárny v letním sídle rodiny Habsburků - v Schönbrunnu. Představuje Marii Terezii jako ženu, která to v mužském světě neměla jednoduché a musela svoje schopnosti neustále dokazovat, mimo jiné i velkolepými slavnostmi a plesy. V muzeu jsou k vidění kočáry a povozy, které zaznamenaly v tereziánském období největší rozmach.

 

„ Rodina a dědictví“

 

Tuto část výstavy můžete zhlédnout v Muzeu nábytku ve Vídni (Möbel Museum Wien). Hlavním tématem je rodinné zázemí Marie Terezie, jednotlivé osudy jejích dětí a sňatková politika.

 

„ Modernizace a reformy“

 

Na expozici o velkých vnitropolitických a státních reformách Marie Terezie se musíte vypravit do dolnorakouského regionu na zámek Niederweiden, který leží asi 50 km od Vídně a nedaleko od Bratislavy. Tento lovecký zámek patří mezi klenoty barokní architektury a dnešní podobu získal právě za vlády Marie Terezie.

 

„Spojenci a nepřátelé“

 

Zámek Hof (Schloss Hof) bude místem, na kterém se seznámíte s potížemi Marie Terezie při převzetí vlády, s válkami a mírovými dohodami. Malebný Hof byl nejoblíbenějším venkovským sídlem Marie Terezie a po smrti manžela si zde zařídila vdovský apartmán. Kromě již dlouho přístupných císařských obytných komnat bylo v nedávné době nově otevřeno dalších 13 zrestaurovaných místností. Za prohlídku stojí i rozsáhlý park s překrásnými fontánami a sochami a přilehlý velkostatek s chovem vzácných druhů starorakouských domácích zvířat.

 

Zámek Hof je vzdálen asi 2 km od zámku Niederweiden.