úterý 28. listopad 2017 0:00

Pozvánka na Mikuláše

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 pořádá 5.12.2017 již 13.ročník charitativní akce Mikulášský bazar. Celé odpoledne bude probíhat v kostele sv. Anny charitativní bazar a sváteční, adventní program.

V den, kdy dětem nosí nadílku Mikuláš, již tradičně pořádá nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, v Pražské křižovatce od 14 do 18 hodin již 13. ročník charitativního odpoledne. Myšlenku pořádat každoročně charitativní bazar iniciovala sama předsedkyně správní rady a zakladatelka VIZE 97. Jeho cílem je pravidelné sdružování neziskových organizací, chráněných dílen a stacionářů a prezentace jejich činnosti. 

 

Návštěvníci budou moci podpořit 9 neziskových organizací koupí jejich výrobku či produktu, a tím přispět na jejich konto. Pro děti, které se svými rodiči či doprovodem do Pražské křižovatky dorazí, bude připravena i Mikulášská nadílka. Čert a Mikuláš spolu s Andělem chybět nebudou. Na závěr odpoledne se rozeznějí celým kostelem tóny sváteční hudby v podání stipendisty Ondřeje Lébra a již tradičně se budou zpívat koledy v čele s paní Dagmar Havlovou, zakladatelkou nadace. Celým programem bude provádět paní Lenka Vacvalová.

 

Dobročinné akce se zúčastní neziskové organizace:

· Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

· Nadační fond Slunce pro všechny 

· Acorus – skutečná pomoc obětem domácího násilí

· Dílny tvořivosti, o.p.s

· Mamma HELP, z.s.

· LAUDOVKA, z.s.

· Nadace Charty 77 – Konto Bariéry + Sdružení Neratov

· Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského

· Sociální terapeutická dílna Motýl