pátek 10. březen 2017 0:00

Kdy začít s výukou cizího jazyka - Metoda školy Kids&Us

Ve škole Kids&Us se děti naučí anglicky podobně, jako se učí svůj mateřský jazyk. To je důvod, proč lekce angličtiny začínají už od prvního roku a následují stanovený postup získávání jazykových znalostí pro jakýkoli jazyk - naslouchání, porozumění, mluvení, čtení a psaní.

Tímto způsobem děti maximálně využijí svůj vrozený potenciál, který mají v prvních letech života, aby položily základy k tomu naučit se plynně cizí jazyk, což pro ně bude v budoucnosti nedocenitelné. Celý tento proces lze aplikovat i na cizí jazyk. Pokud začneme brzy, dítě asimiluje cizí jazyk přirozeným a spontánním způsobem, a tím maximálně využije své vrozené schopnosti, které používá pro naučení se mateřského jazyka.

 

„I když se může zdát nejlepší, aby se děti začaly učit cizí jazyk až poté, co se naučily vlastní, já navrhuji, aby začaly co nejdříve. Dejme našim dětem šanci naučit se cizí jazyk, aniž by si to vůbec uvědomily, pouze tím, že začneme tak brzy, jak je to jen možné,“ uvádí Natàlie Perarnau, zakladatelka Kids&Us a autorka výukové metody angličtiny pro děti od prvního roku života. „I přes jejich nízký věk mají malé děti výjimečné jazykové schopnosti.

 

Pokud si tím nejste jistí, stačí se podívat na to, jak se jazykové schopnosti u dětí vyvíjejí v období od narození do 36 měsíců. Za pouhé tři roky se člověk posune od komunikace prostřednictvím pláče a křiku ke stavbě téměř dokonale tvořených vět. Otevře Vám oči, když sledujete dítě, jak dělá chyby typu „Budu běžet“ namísto „Poběžím“. Co se na první pohled může zdát jako chyba dítěte v důsledku nedostatku jeho znalostí, je ve skutečnosti velmi vypovídající.

 

Tento druh chyb ukazuje schopnost dítěte se vnitřně ztotožnit s pravidly svého jazyka. V tomto případě použití „budu“ v budoucím čase pravidelných sloves v první osobě. Tento příklad ukazuje, že mysl dítěte je maximálně vnímavá pro získávání jazykových znalostí — v jakémkoli jazyce — ve velmi nízkém věku. Dětský mozek je jako počítač, který ukládá informace tím, že sbírá statistiky o tom, kdy a jak se slova používají a jak je spojovat, aby z nich vznikla skutečná věta a dítě mohlo komunikovat,“ dodává Natàlie Perarnau.

 

O škole Kids&Us

Metodika Kids&Us je pevně zakotvena v přirozeném procesu, který děti používají pro učení se mateřského jazyka. Tato metoda respektuje přirozeně stanovený postup na základě vrozeného a spontánního vývojového procesu. Škola Kids&Us se snaží využít a optimalizovat všechny tyto mechanismy, které se aktivují v mozku dětí během prvních let jejich života, aby jim pomohla naučit se druhý nebo třetí jazyk.

Ve škole Kids&Us věří, že angličtina musí hrát klíčovou roli v každodenním životě dětí. Z toho důvodu jazyková škola aktivně podporuje učení se mimo třídu prostřednictvím světa doplňkových zdrojů, které zahrnují zábavné mobilní aplikace s hrami pro malé děti, prázdninové aktivity, sbírku dětských knih, divadelní představení v angličtině, kurzy vaření a další. Metoda otřásla tradičními výukovými metodami díky svému progresivnímu zaměření, které děti chápe jako potenciální rodilé anglické mluvčí.

___________________________________________________________________________________

Společnost Kids&Us byla založena v roce 2003 se třemi školami v Manrese poblíž Barcelony. Dnes existuje 321 škol Kids&Us v devíti zemích po Evropě, Jižní Americe a Africe – šest z těchto škol je v Mexiku – které používají unikátní metodu výuky angličtiny pro více než 90 000 žáků. Kids&Us vstoupila do Mexika v roce 2014 otevřením dvou škol a čtyři další školy byly nedávno otevřeny v tomto školním roce 2016-2017. V současnosti pracuje v centrále Kids&Us v Manrese okolo 90 lidí. V Praze je otevřena škola v Malešicích od roku 2014. Do pěti let je v České republice v plánu otevřít 30 škol Kids&Us. Další podrobnosti naleznete na www.kidsandus.cz