neděle 5. květen 2024 0:00

Rezervace velkých kopytníků u Milovic se stala Hvězdou udržitelnosti roku 2024 pro Českou a Slovenskou republiku

Další významné ocenění získala rezervace divokých koní a dalších velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice. Její zakladatel Dalibor Dostál dnes převzal ocenění Sustainability Star – Hvězda udržitelnosti 2024. Toto ocenění pro Českou a Slovenskou republiku udílí vědecká rada prestižní konference o udržitelnosti Czech & Slovak Sustainability Summit.

„Chtěl bych velice poděkovat za toto ocenění. Náš projekt byl poprvé posuzován v konkurenci desítek dalších nejenom z České republiky, ale i ze Slovenska,“ poděkoval Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, a navázal: „Toto ocenění patří všem, kteří se podíleli na vzniku rezervace a pomáhají s jejím fungováním, ať už přímo v terénu, s jejím financováním nebo náročnou advokační činností. Fungování rezervace je od začátku založené na spolupráci, ať už s vědci, dobrovolníky, úřady nebo firmami, a jsem rád, že všichni, kdo se na činnosti rezervace podílejí, mohou vidět, že jejich práce má výborné výsledky a smysl.“

 

Milovická rezervace získala ocenění především za to, že dokázala spojit ochranu biologické rozmanitosti s obnovou půdy a ochranou klimatu. Pastva velkých kopytníků v této lokalitě přinesla například nárůst populace nejvzácnějšího druhu motýla na území rezervace, modráska hořcového, o 1700 procent a mladých rostlin hořce křížatého o 5553 procenta. Pozitivní proměnou prošlo celé území, kde původně převládající chudé porosty tří druhů trav vystřídalo více než 111 kvetoucích bylin.

 

Projekt milovické rezervace získal v minulých letech několik dalších významných ocenění. Obdržel Cenu Josefa Vavrouška, Cenu SDGs v kategorii Změna klimatu za naplňování globálních cílů OSN v oblasti udržitelnosti. Spolu s filmaři převzala rezervace Cenu prezidenta Ekofilmu. Zakladatel společnosti Česká krajina Dalibor Dostál byl rovněž zařazený mezi osobnosti televizního cyklu Zelený hrdina, v roce 2023 byl zařazen mezi Tváře udržitelnosti.

 

Na podporu projektů ochrany přírody může veřejnost přispět prostřednictvím portálu pomahamekrajine.cz .

 

Ochranářská společnost Česká krajina na projektech spojených s ochranou přírody spolupracuje s experty z Biologického centra Akademie věd České republiky, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Univerzity Karlovy v Praze, Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky, Botanické zahrady hlavního města Prahy, Zoo Liberec, České zemědělské univerzity v Praze, Mendelovy univerzity v Brně, Masarykovy univerzity v Brně a dalších odborných institucí.

Projekty návratu a ochrany velkých kopytníků podporuje Akademie věd ČR v rámci programu Strategie AV 21, Záchrana a obnova krajiny, dále společnosti Nadace Benetheo, Nadace Qminers, Accace, Semix, ProfiG2, Bird & Bird, Nadační fond rodiny Orlických, Printwell, Delta Light Czech, Bříza & Trubač, advokátní kancelář, Zelená domácnost, Amanita Design, Linde, Vertue, Pro živou zahradu, JK Jitka Kudláčková, Nadace ČEZ, Megabooks CZ, Net4Gas, Pivovar Zubr, Cestovní kancelář Periscope Skandinávie, Hotelová škola Poděbrady, Operační program Životní prostředí, Státní fond životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Město Milovice, Město Benátky nad Jizerou, American International school ve Vídni, milovická Mateřská škola Kostička, sdružení Přátelé a rodáci Milovic i veřejnost.

 

O společnosti Česká krajina: Ochranářskou společnost Česká krajina (www.ceska-krajina.cz) založil v roce 2007 Dalibor Dostál, politolog, novinář a bývalý šéfredaktor celostátní redakce Deníku. Jako novinář se dlouhodobě věnoval právě tématům ochrany přírody, životního prostředí, ale i filantropie a neziskového sektoru. Za to obdržel v roce 2009 Poděkování Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a v roce 2011 cenu Mediální čin roku od Nadace OKD. Spolupracuje s Fórem dárců, je členem poroty Starosta roku, členem novinářské poroty ceny Via Bona a členem hodnotící komise občanského sektoru v ČR pro USAID. Za projekt návratu velkých kopytníků obdržel v roce 2019 prestižní Cenu Josefa Vavrouška.