pondělí 17. prosinec 2018 0:00

Startuje 13. ročník projektu L´Oréal UNESCO Pro ženy ve vědě

V případě, že znáte nebo máte přímo ve svém okolí mladou vědkyni, můžete ji upozornit na velmi zajímavý projekt společnosti L’Oréal a Světové organizace UNESCO Pro ženy ve vědě, který před několika dny začal. V České republice se koná již po třinácté. Oceněny budou tři talentované vědkyně, které na podporu své kariéry získají dohromady 600 000 Kč. Přihlašovat své projekty mohou od 1. prosince 2018 do 28. února 2019 nově prostřednictvím webové stránky www.forwomeninscience.com.

Projekt L’Oréal – UNESCO Pro ženy ve vědě je v tomto ročníku určen vědkyním do 40 let (dovršení 40 let věku do 28. 2. 2019 včetně). Hlavní podmínkou účasti je dosažení titulu Ph.D z oblasti Věd o živé přírodě a chemických věd (jako jsou biologie, biochemie, biofyzika, genetika apod.) a Věd o neživé přírodě (matematika, chemie, informační vědy, technologie atd.), dále dlouhodobá vědecká činnost v České republice.

 

Oproti předchozím ročníkům se bude soutěžit pouze v jedné věkové kategorii, zato budou oceněny hned 3 nadané vědkyně, které obdrží odměnu každá ve výši 200 000 Kč. Získanou částku lze využít na finanční podporu vlastního výzkumu, ale také třeba na náklady vynaložené na hlídání dětí, přestavbu domu, či přestěhování se blíže k pracovišti.

 

Účast na projektu je podmíněna kompletním vyplněním a odevzdáním elektronické přihlášky zveřejněné na webové stránce www.forwomeninscience.com v termínu od 1. 12. 2018 do 28. 2. 2019. Odborná porota složená ze zástupců Akademie věd vybere z přihlášek několik nominovaných, ze kterých následně určí finalistky postupující do 2. kola. Tyto vybrané vědkyně svůj projekt osobně představí porotě složené z partnerů projektu L´Oréal UNESCO Pro ženy ve vědě (AV ČR, Česká komise pro UNESCO a L´Oréal ČR). Poté budou na základě ústních prezentací vybrány tři vítězky. Slavnostní vyhlášení proběhne v červnu 2019 v prostorách Francouzské ambasády v Praze.