úterý 3. březen 2020 0:00

Nejoblíbenějšími firemními akcemi jsou sportovní turnaje a rodinné dny

 Polovina zaměstnavatelů pečuje o své zaměstnance formou firemních akcí, přičemž nejoblíbenější jsou sportovní teambuildingy a turnaje. To vyplývá z nejnovějšího průzkumu agentury NMS Market Research pro společnost MultiSport Benefit. Sportovní teambuildingy pořádá 44 % firem a turnaje 34 %. Kromě sportovních akcí je však poptávka i po těch společenských, jako jsou rodinné dny, jež organizuje 25 % společností, akce zaměřené na zdraví nebo také workshopy o životním stylu a edukaci zaměstnanců, jež pořádá v průměru pětina firem.

 

Vliv fyzického i psychického zdraví na produktivitu a spokojenost zaměstnanců si začíná uvědomovat stále více firem. Spokojené a výkonné zaměstnance totiž nelze získat dílčími kroky, nýbrž komplexní péčí. Ta by měla zahrnovat jak uspokojivé finanční podmínky, příjemné pracovní prostředí, tak i péči o fyzickou a duševní pohodu zaměstnanců. Řada podniků proto rozšiřuje nabídku zaměstnaneckých benefitů o firemní teambuildingy, které utuží týmového ducha a podpoří celkové zdraví zaměstnanců.

 

„Jen v uplynulém roce jsme pro naše klienty uspořádali přes 660 eventů, 150 z nich byly teambuildingy. Snaha firem nabídnout svým zaměstnancům péči ve formě firemních akcí se každoročně zvyšuje, a to vcelku razantně,“ doplňuje Jana Jakušev Šrýtrová ze společnosti MultiSport.

 

S rostoucí poptávkou po firemních akcích se také posouvají trendy v oblasti firemních teambuildingů. Na oblibě získávají především komplexní celodenní programy. „Jedná se o spojení akčnějších aktivit s klidnějším cvičením, doplněné o aktivity pro děti. To je ideální kombinace pro firemní akci, kde se budou všichni bavit. Silné postavení mají také sportovní turnaje v netradičních hrách, při kterých účastníci rozvíjejí týmové myšlení a zlepšují rozhodování,“ vysvětluje Pavel Páv, event team leader společnosti MultiSport Benefit.

 

Při plánování firemní akce je důležité nastavit program a náplň teambuildingu tak, aby se lidé co nejlépe bavili. Identifikace cílové skupiny je proto zásadní a musí se z ní při tvoření programu vycházet. Počet účastníků je další věc. Malé firmy do 20 zaměstnanců si mohou dovolit činnosti náročnější na vzájemnou spolupráci. Takové činnosti totiž efektivně rozvíjejí týmové myšlení a lze je i spojit se zážitkovými aktivitami v netradičním prostředí.

 

Při větším počtu účastníků už není jednoduché zakomponovat aktivity založené na individuálním přístupu. Zde jsou proto vhodné skupinové lekce téměř jakýchkoliv druhů cvičení nebo sportovní turnaje, např. v kopané, volejbalu a nohejbalu, nebo třeba méně běžné lukostřelbě či kin-ballu. „Vždy je dobré přijít s aktivitou, kterou lidé moc neznají. Při objevování nových věcí spolu totiž více komunikují a utužují společné vztahy,“ upozorňuje Páv.