středa 1. březen 2017 0:00

Jak být v suchu

V dnešní době je patrný rozvoj nejrůznějších medicínských oborů, které nejen léčí pacienta a jeho nemoci, ale také významně zlepšují kvalitu života klienta. Mezi pracoviště, která jsou úzce zaměřená na diagnostiku a léčbu specifických obtíží pacientů lze zařadit urogynekologické ambulance.

V těchto zařízeních jsou řešeny obtíže pacientek spojené s unikem – inkontinencí- moči.

 

„Taková banální záležitost jako je udržet moč !!!“, může namítnout každý nepoučený … ale faktem zůstává, že život ženy je poznamenán výrazným množstvím dějů, které tuto / hlavně pro muže/ tak samozřejmou věc mohou výrazně narušit.

 

Inkontinence moči či zvýšené nucení na močení je ovlivněno mnoha faktory , důležitý je např. věk, hormonální stav, pohybová aktivita, zaměstnání, resp. typ práce, celkový zdravotní stav, dědičnost, množství a event. komplikace porodů apod. Svým rozsahem se inkontinence dotýká několika oborů medicíny- gynekologie , urologie, neurologie, nezřídka i obezitologie, gerontologie či psychiatrie. Nutnost komplexní péče o inkontinentní pacienty vedla v 70. letech minulého století k založení odborných společností ve světě, je nutno připomenout, že Česká republika rozhodně nestála stranou.

 

V urogynekologické ambulanci je kladen důraz na komplexní vyšetření, které dá spolehlivou odpověď na otázku, jak léčit inkontinenci. Operační řešení vzešlá z diagnostického postupu pak provádí specializované týmy gynekologických či urologických oddělení.

K dokonalému odhalení příčin obtíží se kromě běžného gynekologického vyšetření provádí vyšetření ultrazvukové , se zaměřením na všechny struktury pánve, dále analýza moči, kultivační vyšetření i pochvy, urodynamická studie (cystometrie, uroflowmetrie, profilometre), cystoskopie, kalibrace uretry. Z výčtu uvedených metod je patrné, že kompletní vyšetření a stanovení diagnózy v urogynekologické poradně není otázkou pouze jedné konzultace, pacientky často bývají překvapené, jak podrobně jsou vyšetřovány.

 

Epidemiologické studie konstatují, že problém neudržení moči se dotýká až 50% ženské populace, převážně pak v období po 50. roce života. Ještě v dnešní době považuje neudržení moči mnoho žen jako stav obvyklý, se kterým se nedá nic dělat, a proto pouze maximálně 20% takto alterovaných žen vyhledá pomoc. Není však výjimkou, že pacientka obtíže s udržením se svým lékařem konzultovala a ten pak bez dalšího ordinuje rovnou inkontinenční pomůcky

 

Co mám tedy dělat ?

 

Je dobré si pamatovat, že moč se dá udržet v každém věku, v každé situaci. Nebát se zeptat specialisty!

Uniklá kapka při aerobiku či kondičním běhu, odchod z kina či divadla kvůli nezvladatelnému pocitu nucení na močení …. … to jsou trable, které velmi často bývají řešitelné a čím dříve se začne, tím dříve je vše v suchu .. a vy se budete cítit zcela v pohodě .

 

MUDr. Jiří Chaloupecký MBA

Poliklinika Anděl, s. r. o.

Oddělení gynekologie, porodnictví, urogynekologie

www.andelpoliklinika.cz