úterý 12. září 2017 0:00

Vliv rostlinné stravy na kvalitu spermatu

Dimitrios Karayiannis, mladý výzkumný pracovník z Harokopio University v Athénách, získal ocenění nadace Alpro Foundation za nejlepší vědeckou publikaci mezi mladými vědci. Odměnu 2500€ obdržel za svou práci s názvem "Souvislost mezi dodržováním středomořské stravy a parametry kvality spermatu u mužských partnerů v párech snažících se o početí", jež vyšla v časopisu Human Reproduction.

Tímto oceněním se nadace snaží povzbuzovat mladé vědce v tom, aby se dál věnovali výzkumům týkajícím se vlivu rostlinné stravy na lidské zdraví. Dr. Karayiannis se ve své práci zabýval tím, jak může středomořská strava ovlivnit mužskou plodnost. Došel k závěru, že strava bohatá na ovoce, zeleninu, luštěniny, ořechy a celozrnné produkty je úzce spojena s vyšší kvalitou spermatu.

 

Výzkumů, které se zabývají faktory ovlivňujícími mužskou plodnost, je stále více. Kromě genetických a zdravotních dispozic hraje v oblasti mužské plodnosti důležitou roli také životní styl, zejména právě skladba jídelníčku.

 

Studie, které se zúčastnilo celkem 225 řeckých mužů z neplodných párů, porovnávala stravovací návyky a kvalitu spermatu těchto mužů. Účastníci byli rozděleni do třech skupin na základě jejich vztahu k tradiční středomořské stravě. Ti, kteří principy středomořské rostlinné stravy dodržovali, pak byli porovnáni s muži, jejichž stravovací návyky se od principů rostlinné stravy nejvíce lišily. Koncentrace spermií, jejich celkový počet, pohyblivost (motilita) a procento morfologicky normálních buněk spermií byly významně vyšší u mužů, kteří dodržovali středomořskou rostlinnou stravu.

 

Výsledek výzkumu může být důležitou zprávou pro muže, kteří mají problémy s plodností. „Úprava stravovacích návyků, tedy zařazení více rostlinných produktů, jako jsou luštěniny, celozrnné výrobky, ořechy, zelenina a ovoce, a naopak omezení konzumace masa a nasycených mastných kyselin, může být jednoduchou cestou k vyšší kvalitě spermatu," uvádí Dr. Karayiannis. A pokračuje: „To, zda se prospěšný účinek středomořské stravy na kvalitu spermatu odráží také na vyšší pravděpodobnosti početí, ještě čeká na objasnění."

 

Dr. Dimitrios Karayiannis shrnuje, že větší míra dodržování středomořské rostlinné stravy může mít příznivé účinky na kvalitu spermatu, která se projevuje vyšší koncentrací spermií, jejich vyšším celkovým počtem a zároveň lepší pohyblivostí.

 

Profesor Ian Rowland, předseda vědeckého poradního výboru nadace Alpro Foundation, pogratuloval Dr Karayiannisovi k originálnímu a inovativnímu výzkumu: „Jeho studie jasně ukazuje, že rostlinná strava může pomoci zlepšit kvalitu spermií u mužů, kteří mají problém s početím. Doufám, že oceněním Alpro Foundation stimulujeme i další mladé vědce, aby pokračovali v takto klinicky relevantním výzkumu."

 

O ocenění

Nadace Alpro Foundation za nejlepší publikaci mladých vědců oceňuje mladé výzkumné pracovníky, kteří jsou prvními autory významných publikací z oblasti rostlinné výživy (a jejím vlivu na zdraví a udržitelnost). Podmínkou je, aby byl autor mladší 36 let a spřízněný s některou z evropských univerzit. Mladému vědci připadne finanční odměna ve výši 2500€.

 

Reference: Karayiannis D et al, Association between adherence to the Mediterranean diet and semen quality parameters in male partners of couples attempting fertility. Hum. Reprod. 2017 Jan;32(1):215-222.

 

O nadaci Alpro Foundation

Nadace Alpro Foundation je nezávislá nezisková organizace založená roku 1996. Jejím cílem je podporovat vědecký výzkum zabývající se výživou a zvyšovat povědomí o rostlinné stravě, zdraví a udržitelnosti. Z tohoto důvodu Alpro Foundation pravidelně pořádá kongresy a přednášky pro dietetiky a praktické lékaře. Domácím i zahraničním specialistům rozesílá newslettery s aktuálními tématy. Kromě toho Alpro Foundation každoročně uděluje ocenění studentům, kteří vedou přelomový výzkum na téma výživy a zdraví.