neděle 14. leden 2018 0:00

Výzkum vlivu LED osvětlení na zdraví oči

Nové celosvětové výzkumy dokazují, že lidé nevěnují dostatečnou pozornost péči o svůj zrak, a to ani v době, kdy se nároky na naše oči čím dál více zvyšují.

· Lidé přikládají větší důležitost své tělesné hmotnosti, fyzické kondici i předcházení stresovým situacím před zdravím vlastního zraku

· Více než polovina (57 %) lidí podceňuje preventivní zdravotní péči a nedochází na pravidelné oční kontroly

· A to navzdory tomu, že průměrný dospělý člověk stráví šest hodin denně koukáním do monitoru a více než polovina (56 %) lidí má zkušenost s chronickou únavou očí

· V současné době se pouze dva lidé z pěti (40 %) při nákupu osvětlení řídí tím, zda je šetrné k jejich očím

 

Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT), publikoval nová zjištění, která odhalují, jak nízkou pozornost lidé věnují péči o zdraví svých očí. Tato informace přichází v době, která se mimo jiné vyznačuje rekordně vysokou úrovní krátkozrakosti, přičemž Světová zdravotnická organizace dále předpovídá, že do roku 2050 bude každý druhý člověk, díky zvyšujícímu se tlaku na výkon našich očí, krátkozraký. Z výzkumu současně vyplývá, že více než zdraví našich očí je pro nás důležité cvičení a hubnutí, a to i přes to, že na zrak jsme odkázáni v rámci každodenního života.

 

Studie, které se účastnilo více než 8 000 dospělých respondentů z jedenácti zemí světa – Číny, České republiky, Francie, Německa, Indonésie, Polska, Španělska, Švédska, Thajska, Turecka a USA – měla za cíl zjistit, jak může kvalitní LED osvětlení předcházet namáhání našeho zraku. Výzkum ukázal, že zatímco průměrný člověk tráví více než šest hodin denně sledováním obrazovky, pouze 42 % lidí používá osvětlení, které je k jejich k očím šetrnější. Pouhá třetina (32 %) lidí na celém světě pak při koupi nového osvětlení bere ohled na to, jak bude toto světlo příjemné jejich očím.

 

Studie také ukázala, že pokud jde o prevenci námahy očí a celkový osobní komfort, pohodlí našeho zraku není ani zdaleka prioritou. V současné době je pro více než dvě třetiny lidí na celém světě (68 %) ukazatelem celkového zdraví a osobní pohody především jejich hmotnost a fyzická kondice (57 %). Pouze třetina (34 %) považuje zdraví svých očí jako ukazatel dobré celkové kondice. Kromě toho pouze polovina respondentů zařadila péči o zdraví svých očí jako jednu ze tří priorit v otázce zdraví. Pouze 43 % respondentů dochází na pravidelné kontroly k očnímu lékaři.

 

„Potřeba šířit osvětu v oblasti oční péče je stále aktuáln,í“ říká Mezinárodní oftalmologická rada

„Je nezbytné i nadále vzdělávat lidi v souvislosti s péčí o zrak. V rámci našeho úsilí o zvýšení povědomí o této problematice na celosvětové úrovni vypracovala Mezinárodní oftalmologická rada řadu pokynů a prostředků pro zlepšení zrakového vzdělávání a zkvalitnění péče o zrak s cílem chránit zrak lidí z celého světa,“ uvádí profesor Hugh R. Taylor, prezident Mezinárodní oftalmologické rady.

 

Význam kvalitního osvětlení

Pokud jde o osvětlení a oční komfort, bylo prokázáno, že lidé nejednají v souladu s vlastním přesvědčením. Zatímco 74 % dotázaných souhlasí s tím, že kvalita osvětlení má vliv na jejich zrak, pouze 28 % by si zvolilo osvětlení, které je příznivější pro jejich oči, a to i navzdory jeho ceně. Navíc, zatímco 66 % lidí tvrdí, že by hypoteticky bylo ochotno utratit více peněz za žárovku, která by byla prokazatelně šetrnější vůči očím, pouze 42 % si vybralo takové světlo i ve skutečnosti.

 

„Kvalitní osvětlení není spojeno pouze s dlouhou životností, ale je také nesmírně důležité pokud jde o to, aby naše oči nebyly unavené a cítily se komfortně,“ vysvětluje Rowena Lee, viceprezidentka pro LED divizi ve společnosti Philips Lighting. „Lidé by si měli rozhodně vybírat lampy s vysoce kvalitním osvětlením, které nemají tendenci blikat. To je hlavním úkolem našich vědců - neúnavně pracují na vývoji špičkových lamp, které si naši spotřebitelé zamilovali nejenom pro jejich design, ale také pro jejich šetrnost ke zraku jako takovému.“

„Kritéria komfortu“

 

O výzkumu

Všechny údaje, pokud není uvedeno jinak, pocházejí z výzkumu společnosti ResearchNow. Výzkum byl proveden v červenci roku 2017 a zúčastnilo se ho více než 8 000 dospělých respondentů z jedenácti zemí světa – Číny, České republiky, Francie, Německa, Indonésie, Polska, Španělska, Švédska, Thajska, Turecka a USA. Průzkum byl proveden online formou.