středa 20. červen 2018 0:00

Nejčastější onemocnění dutiny ústní

Zubní kaz – příčinou vzniku zubního kazu je mikrobiální povlak, který produkuje kyseliny jež odvápňují sklovinu a enzymy, které narušují organickou kostru zubu. První stadium zubníhoem kazu lze poznat na rentgenovém snímku, pozdější stadia jsou již viditelná pouhým okem.

Léčení spočívá v odstranění kazem poškozených zubních tkání a dostavbou takového defektu některým z výplňových materiálů, případně korunkou. Pokud není zubní kaz včas ošetřen, mikroorganismy poškodí zubní dřeň, která se zanítí, tu je potom nutno odstranit a dřeňovou dutinu a kořenový kanálek vyplnit k tomu určenou výplňovou hmotou. Toto ošetření nazýváme endodontickým ošetřením, lidově „odstranit nervy" (pouze zubní).

 

Tento výkon je už finančně náročný, proto doporučujeme dokonalou hygienu dutiny ústní a pravidelné prohlídky u zubního lékaře.

 

Onemocnění parodontu čili parodontitis – příčina je rovněž mikrobiální, onemocnění začíná jako zánět dásně, což jest reakce na přítomnost metabolických produktů mikrobiálního povlaku a zubního kamene. V dalším stadiu jsou zánětem poškozeny závěsné vazy a kost zubního lůžka, zub ztrácí stabilitu, počíná se viklat a při zanedbání léčení dochází buď ke spontánní ztrátě zubu, případně k jeho extrakci (vytržení) pro hnisavý zánět v okolí zubu. Prevence je dokonalá hygiena, jejíž součástí je ošetření dentální hygienistkou 2-3x ročně.

 

Je to zároveň i součást konzervativního léčení parodontopatií, u rozvinutých forem se provádějí různé chirurgické zákroky, někdy spojené s augmentací (doplnění kosti štěpem).

 

Herpes simplex , neboli opar, je virové onemocnění, způsobené lidským virem herpes simplex a postihujícím jak sliznice dutiny ústní tak i kůži v okolí úst a někdy dokonce oční rohovku což je již velmi závažné onemocnění. Herpes se projevuje jako drobné, bolestivé puchýřky, které záhy prasknou, vytvoří se na sliznicích eroze, na kůži strup. Hojení probíhá spontánně zhruba 10 – 14 dnů. Pro jeho urychlení se používají antivirotika.

 

První infekce tímto virem probíhá často velmi bouřlivě, nejčastěji se vyskytuje již u malých dětí a projevuje se vysokými horečkami a velmi bolestivým zduřením dásní, zvláště za horními řezáky a drobnými mnohočetnými puchýřky na sliznicích

 

Připravil: MUDr. Bořek Slezáček, stomatolog, Dental Office H33, www.dental-office.cz