pondělí 26. srpen 2019 0:00

ÚRAZY NA KOLE Z POHLEDU CHIRUGIE RUKY A ZÁPĚSTÍ

Cyklistika patří jednoznačně mezi nejoblíbenější rekreační sporty v naší zemi., kdy i vzhledem k technickému pokroku – elektrokola - se tomuto sportu začíná věnovat stále více zájemců i ve vyšším věku.

S přibývajícím množstvím cyklistů a „vzrůstající (ne)zkušeností“ dochází nevyhnutelně k vyšším počtům pádů a srážek různého druhu. S tím souvisí i množství typů poranění horní končetiny od těch povrchních až po komplexní poranění.

 

Při pádu z kola dochází velmi často k poranění kožního krytu v oblasti zápěstí a ruky a to jak k typickým odřeninám (sliniční lišej), kdy zhojení je plně ponecháno na oganismu, my se pouze snažíme zabránit infekci, která by narušila tento hojící proces.

 

Při poranění kožního krytu se ztrátou kůže v plné síle, kde by hojení ponechané na organismu trvalo delší dobu a vzniklá jizva by funkčně omezovala hybnost zápěstí a ruky, přistupujeme k operačnímu řešení – tzv plastikou kožním štěpem.

 

Zde je velmi dobrou prevencí nošení cyklistických rukavic, které nejenže, zlepšují úchop a částečně tlumí rázy z předního kola, ale i v případě pádu dokáží ochránit či alespoň zmírnit následky poranění kožního krytu.

 

Při vyšší energii pádu může docházet k poranění předloketních kostí, ať již v oblasti horní a střední etáže předloktí či v oblasti zápěstí. Zde podle typu zlomeniny je většinou volena operační léčba, která by měla obnovit plnou funkci zápěstí a předloktí. 

 

Poranění zápěstních kůstek vzniká vzácněji a většinou i při vyšší energii pádu podobným mechanismem vznikají i poranění vazivového aparátů zápěstí. Při poranění zápěstích kostí či jejich vazů je zpravidla indikována operační léčba

 

Tato poranění zanechávají větší následky ve smyslu omezení pohybů v zápěstí než zlomeniny předloketních kostí.

Postižení záprstních kostí a kostí prstů je již častější a i zde se rozhodujeme podle typu zlomeniny pro konzervativní léčbu či operační řešení.

 

V oblasti dlaně a prstů ruky může taktéž docházet k poranění vazů a ostatních stabilizátorů drobný kloubů ruky, zde se rozhodujeme podle typu poranění a dle postiženého vazu pro operační či konzervativní léčení.

 

Při pádu, kdy dochází k průniku cizího předmětu skrze kůži, hrozí postižení nevově cévních svazků a poranění šlach. Všechna tato poranění jsou indikaci k operačnímu řešení, kdy se snažíme obnovit kontinuitu poraněných tkání.

 

Prevence poranění hlubší struktur spočívá v technice jízdy, správném posedu, a sedlu a nepřeceňování svého umu a schopností

Přetížení šlach a vazů ruky lze mírnit používáním měkčených úchopů na řídítkách.

 

MUDr . Jan Zlatohlavý, chirurg ruky a zápěstí, Galerie Medical Center, www.galeriemedicalcenter.cz