úterý 28. květen 2024 0:00

Operace nosu dodá sebevědomí

Ne nadarmo se říká, že nos zaujímá mezi kosmetickými vadami výjimečné postavení. Nos je dominantou každého obličeje. Jeho tvar je integrální součástí toho, jak jedinec vnímá svou tvář. Jakékoli nápadnější změny jeho tvaru a velikosti mohou vyvolat škodolibou pozornost a posměch okolí a být příčinou velkých duševních útrap. Jen málokterý člověk, který je nositelem normálního nosu co do tvaru a velikosti, může pochopit člověka, kterému nadělil osud nos v některém směru extravagantní.

„A právě úkolem plastického chirurga je napravit vadu nosu, zbavit jeho nositele nápadné odlišnosti a posílit tak i jeho sebevědomí a sebeuspokojení ze sebe sama“ říká legenda plastických chirurgů, zakladatel Kliniky plastické chirurgie Esthé a emeritní přednosta Kliniky plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce doc. MUDr. Jan Měšťák CSc.

 

Někdy je až neuvěřitelné, jaké šťastné emocionální projevy doprovázejí první seznámení se s novým tvarem nosu po sejmutí sádry. Mladé dívky, kterým nespokojenost s tvarem nosu ovlivnila značnou část dospívajícího života pookřejí již při první pooperační prohlídce. Úspěšně provedená rhinoplastika s pozitivní změnou „image“ může mít mnohdy dalekosáhlejší následky, než si pacient vůbec uvědomuje. Celkové zlepšení psychického stavu přináší zcela výjimečný posun i v profesní kariéře operovaného. Tuto skutečnost potvrzují příběhy ze života fotomodelek, modelek, hereček, dívek ze soutěží Miss nebo jiných dívek a žen, jejichž činnost je spojena s vystupováním na veřejnosti.

 

Získané sebevědomí po operaci nosu, jistota a v neposlední řadě i krása hrají zde úlohu z nejvýznamnějších. „Neexistuje žádná jiná operace, která by zvedla sebevědomí a kvalitu života, jako úspěšně provedená operace nosu“, dodává pan docent Měšťák. Každá operace nosu je tu od toho, aby přinesla pozitivní výsledek. Subjektivní – hodnocený pacientem, objektivní – posuzovaný širokým okolím. Je zvláštní, že pro mnohé blízké pacienta je na první pohled těžko uchopitelné, co se na něm vlastně změnilo.

 

Vnímají sice nějakou změnu, ale neví, proč tomu tak je. Tento pozitivní posun doprovázejí z jejich strany mnohdy trochu zmatené dotazy: „Ty se teď jinak líčíš? Nepoznávám tě!“, „Vypadáš výborně! Asi sis konečně odpočinula, což?“, nebo „Je to zvláštní, že jsem si nikdy nevšimla, že máš tak hezké a velké oči!“. „Velmi úsměvně na mě zapůsobila jedna příhoda s maminkou operované, která o rhinoplastice také nevěděla a ani vědět nesměla, protože dceři zakázala jít na operaci nosu. Když jeli společně autem, které řídila „neposlušná“ dcera a bylo to krátce po sejmutí sádry, maminka si všimla malé modřiny na pravé tváři. Nestačila jí odpověď dcery, že se asi udeřila. Byla přesvědčena, že dceru manžel bije a ta jí to nechce říct. Začala se k manželovi své dcery chovat odměřeně a jí urgovala, aby si to nenechala líbit a rozvedla se s ním. Takhle to trvalo do té doby, než manželé vyšli s pravdou ven,“ podělil se s námi o své zkušenosti doc. MUDr. Jan Měšťák CSc. Dobrý výsledek u operací nosu je ovlivněn mnoha faktory.

 

Na prvním místě lze jmenovat odbornou zdatnost a zkušenost plastického chirurga s jeho zručností a estetickým cítěním. Proto je nutno pečlivě zvážit místo, kde operace bude provedena a vyhledat plastického chirurga, který ji uskuteční. Samozřejmě v tomto smyslu jsou nejdůležitější pozitivní reference o pracovišti i operatérovi. V současné době si lze všechny informace včetně pravdivých zkušeností a hodnocení lékařů i jednotlivých pracovišť nalézt na internetu. Není vůbec od věci si vybrat více doktorů a zajít si na více konzultací, než najdete toho pravého plastického chirurga právě pro sebe. Ten by měl také podat přesné informace o tom, zda je operace vhodná a jaký bude předpokládaný výsledek. Stejně tak jako vám podařená rhinoplastika může život změnit k lepšímu, ta nepovedená může kvalitu života mnohonásobně zhoršit. Není to ovšem konec světa. Jednou ze specialit docenta Měšťáka je právě oprava nepovedených operací nosu. „Operace nosu je nejtěžší operací v estetické chirurgii a také nejzodpovědnější, protože rozhoduje o životě operovaného. Pro mne zůstává operací nejoblíbenější“, svěřuje pan docent.

 

A na závěr vedoucí lékař kliniky Esthé doc. Jan Měšťák doplňuje: „Co uvítá každý zájemce o operaci nosu je skutečnost, že rhinoplastika nebolí. Provádí se v celkové anestézii, výjimkou jsou korekce pouze hrotu nosu, která bývá v místním znecitlivění. Nepříjemná je snad pouze nutnost dýchat ústy po dobu 2 dnů pro zavedení nosní tamponády. Jen výjimečně je operace doprovázena většími otoky a modřinami. Ty obvykle do doby sejmutí sádry po 2 týdnech již vymizí a pacient si může užívat svůj nový nos“. Docent Měšťák je jedním z předních odborníků na rhinoplastiku u nás, odoperoval více než 4000 nosů včetně přibližně 1000 reoperací nosů z jiných pracovišť . A je přesvědčen, že prakticky vždy dosáhne pozitivního výsledku operace.

 

Dokazuje to i řada publikací, které na toto téma vydal. Novinkou je publikace, která může pomoci při obavách z operace nosu a přináší řadu rad a doporučení. Jmenuje se Estetická hinoplastika neboli cesta ke kráse. „Jsem si naprosto jist, že po jejím přečtení se jejich obavy zcela z jejich myslí vytratí a žádosti o operace vzrostou!“, dodal pan docent. Roku 1997 otevřel doc. Měšťák kliniku plastické chirurgie Esthé v Praze Na Příkopech.

 

Za dobu jejího fungování se množství možných zákroků značně rozrostlo a nyní klinika nabízí širokou škálu specializovaných služeb od plastiky prsou přes liposukci až po úpravu povadlého bříška po porodu. Doc. MUDr. Jan Měšťák CSc – plastický chirurg Foto: archiv kliniky ESthÉ Operace nosu – viz video pohlazení na duši a operace nosu - na www.janmestak.cz