pondělí 12. prosinec 2016 0:00

Jóga, nenásilí a světový mír tématem konference Světové mírové rady šrí svámího Mádhavánandy v Praze

Jen několik dní poté, co UNESCO zařadilo jógu na Seznam nehmotného kultruního dědictví lidstava se v Praze konala 4. prosince mezinárodní konference na téma „Jóga v denním životě – cesta k nenásilí a světovému míru“. Akci organizovala Světová mírová rada šrí svámího Mádhavánandy (SSMWPC), nezisková organizace s poradním statutem při Ekonomickém a sociálním výboru OSN (ECOSOC) na základě iniciativy jejího zakladatele, J. S. Višvaguru paramhans svámího Mahéšvaránandy.

Spolupořadateli byl spolek Jóga v denním životě Praha a Višva Guru Díp Hindu Mandir – českké hinduistické společenství.

 

Stovky delegátů si vyslechly inspirativní příspěvky řady předních politických a duchovních osobností, akademiků a lékařů či umělců. Všichni se shodli na významu podpory míru a nenásilí jako způsobu, jak zlepšit stav dnešního světa a přispět k osobnímu a duchovnímu rozvoji lidí.

 

Slovinská ministryně rozvoje, strategických projektů a soudržnosti Alenka Smerkolj, kníže Alfréd z Lichtenštejna, předseda poradního výboru Mezinárodní mírové nadace a další řečníci zdůraznili, jakou roli může při dosahování těchto cílů hrát jóga a konkrétně systém Jóga v denním životě coby vědecky sestavený systém jógové praxe. Poradkyně předsedy vlády ČR a členka organizace Členové parlamentů pro nešíření jaderných zbraní a odzbrojení Alena Gajdůšková také předala pozdravy konferenci od premiéra Bohuslava Sobotky s přáním úspěchu konferenci a úsilí o mír ve světě. O své osobní zkušenosti s blahodárnými účinky cvičení jógy se podělila herečka Klára Issová.

 

Příspěvky do sborníku konference a oficiální dopisy s vyjádřením podpory jejích cílů zaslali představitelé vlád a samospráv, vědci, neziskové organizace a akademici z Austrálie, ČR, Chorvatska, Indie, Japonska, Kanady, Maďarska, Německa, Rakouska, Slovenska, Slovinska a USA.

 

Cílem aktivit SSMWPC je sloužit lidem podporou světového míru, tolerance, porozumění, respektu a svobody mezi náboženstvími, kulturami a národy, kulturní výměny, dialogu mezi náboženskými vyznáními a národnostmi, etické výchovy a zdravého životního stylu, humanitární pmoci, ochrany životního prostředí a všech bytostí. Sdružení se snaží zdůrazňovat význam vnitřního míru lidí jako cesty ke světovému míru. Úsilí o mír může být úspěšné pouze tehdy, když je spojené s vnitřní transformací a jóga k této pozitivní změně poskytuje nástroje.

 

Bližší informace o SSMWPC a jejích aktivitách najdete na www.worldpeacecouncil.net.