čtvrtek 7. srpen 2014 0:00

Jak jsou čeští řidiči solidární?

Řidičce, která potřebuje pomoct po defektu pneumatiky, zastaví na českých silnicích každý pátý řidič. Nedává-li žena svůj zájem o pomoc aktivně najevo, nabídne ji pomocnou ruku pouze přibližně jeden řidič ze sedmdesáti. Tyto skutečnosti odhalil mezinárodní průzkum.

2 k

Řidičce, která potřebuje pomoct po defektu pneumatiky, zastaví na českých silnicích každý pátý řidič. Nedává-li žena svůj zájem o pomoc aktivně najevo, nabídne ji pomocnou ruku pouze přibližně jeden řidič ze sedmdesáti. Tyto skutečnosti odhalil mezinárodní průzkum, který provedla společnost Goodyear v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Čeští řidiči v něm dopadli ze srovnávaných zemí nejlépe.

Vzájemná solidarita mezi řidiči patří v oblasti silničního provozu mezi dlouhodobě diskutovaná témata. Společnost Goodyear provedla průzkum, jehož cílem bylo odhalit ochotu řidičů pomoci ženě-řidičce, která potřebuje asistenci po defektu pneumatiky.

Zkoumány byly dvě konkrétní situace. V prvním případě žena-figurantka nevyhledávala pomoc a pouze se pohybovala v okolí odstaveného automobilu označeného výstražným trojúhelníkem, přičemž u otevřeného zavazadlového prostoru měla opřené náhradní kolo. V druhé fázi žena aktivně stopovala projíždějící vozy, aby je požádala o pomoc. Pozorování probíhalo na průměrně frekventovaných ulicích v Praze a v Brně.

Stejný průzkum jako v České republice byl realizován také na Slovensku a v Maďarsku. Češi se ve srovnání s řidiči z východněji položených zemí profilují jako solidární řidiči, jelikož stopující řidičce zastavil přibližně každý pátý projíždějící vůz. Na Slovensku, kde se průzkum prováděl v Bratislavě a Piešťanech, zastavil ženě stopující projíždějící vozidla jen jeden automobil z deseti a v maďarských městech Budapešť a Debrecínu dokonce pouhých 1,7 % z projíždějících řidičů.

4 k

„Defekt pneumatiky může během cestování potkat kohokoli. I přes to, že výuka postupu při výměně kola by měla být součástí výcviku každého budoucího řidiče během kurzu v autoškole, je s daným úkonem spojena fyzická aktivita, která je mnohdy náročná i pro muže. Proto jsme se v našem průzkumu zaměřili na přístup řidičů k ženám, které se do těchto nesnází dostanou,“ uvádí Katarína Ardová, Marketing Coordinator CZ/SK společnosti Goodyear.

„Ačkoli řidiči na českých silnicích projevili snahu pomoci druhému v nouzi poměrně často ve srovnání s ostatními zeměmi, doporučujeme všem řidičům i řidičkám, aby si zejména nyní v době cestování na letní dovolené před každou delší cestou pečlivě zkontrolovali vybavení automobilu. Pokud to automobil umožňuje, pak jednoznačně doporučujeme používání pneumatik typu RunOnFlat, které umožňují dojezd i po defektu,“ dodává Katarína Ardová.

Průzkum v České republice ukázal, že pouze velmi malé procento řidičů (1,4 %) zastaví a nabídne pomoc ženě v případě, kdy řidička neprojevovala aktivní zájem o pomoc. V Praze takto zastavil první ochotný řidič až po 31 minutách a 10 vteřinách, oproti tomu v Brně byla řidičce nabídnuta pomoc již po 4 minutách a 45 vteřinách. Při druhé situaci, kdy žena aktivně stopovala, ji zastavil přibližně každý pátý český řidič, konkrétně se jednalo o 21,7 %. Brněnští řidiči vyšli ze srovnání lépe, když v obou situacích projevili větší solidaritu s ženou v nesnázích.

V prvním případě zastavilo řidičce na pomoc 3,2 % projíždějících řidičů a při aktivním stopování jich zastavilo dokonce 27,6 %. I přes tyto pozitivní výsledky zastavil v Brně aktivně stopující ženě s odstaveným vozem první ochotný řidič až po 6 minutách a 15 vteřinách, ačkoli před ním projelo kolem stopující ženy již 11 automobilů.

Místo Praha Brno celkem ČR

Podíl aut, která zastavila 1. fáze (bez stopování) 0,7 % 3,2 % 1,4 % 2. fáze (se stopováním) 17,9 % 27,6 % 21,7 %

Čas zastavení prvního

automobilu 1. fáze (bez stopování) 31:10 min. 4:45 min. 2. fáze (se stopováním) 1:28 min. 6:15 min.

Tabulka 1: Výsledky průzkumu společnosti Goodyear