čtvrtek 3. březen 2016 0:00

Svatojánské slavnosti Navalis

Znovuobnovenou tradiční, téměř 300 let starou barokní slavnost na Vltavě letos ozdobí původní houslový koncert skladatele Kryštofa Marka, který zazní ve světové premiéře v podání excelentní houslistky Gabriely Demeterové.

Slavnost na počest svatého Jana Nepomuckého, kterou v novodobé historii obnovil převozník pražský, pan Zdeněk Bergman, organizuje Svatojánský spolek. Každý ročník přináší nové momenty, které doprovázejí uctění památky světce dohlížejícího na všechny „lidi od vody", zpovědníky a kněží a je patronem dobré pověsti.

 

Absolutním vrcholem letošních NAVALIS bude uvedení světové premiéry houslového koncertu Mysterium svatého Jana Nepomuckého z pera soudobého skladatele Kryštofa Marka, který byl vytvořen tak, jak tomu v minulosti bývalo zvykem – speciálně pro tyto vodní barokní slavnosti! Koncert provede světoznámá houslová virtuoska Gabriela Demeterová. Doprovodí ji naživo téměř padesátičlenný orchestr pod taktovkou autora, Kryštofa Marka, přímo na hladině Vltavy, pod Karlovým mostem. Celý večer uzavře tradiční barokní ohňostroj a světelná show.

 

Nezbytnou součástí slavností jsou historické a dračí lodě, nebudou chybět ani benátské gondoly, na kterých se návštěvníci NAVALIS budou moci nechat svézt během doprovodného programu. Diváci nepřijdou ani o dechberoucí seskok parašutistů včetně průletu pod obloukem Karlova mostu v místě mučednické smrti Jana Nepomuckého. Svatojánské slavnosti NAVALIS byly v historii cílem poutníků z celého světa i českých zemí, letos dorazí i Moravané z Kunovic, kteří se svým banderiem (slavnostním zdobeným koňským doprovodem panovníků) doprovodí tradiční procesí na Karlův most.

 

Oficiální část slavností zahájí otec kardinál Dominik Duka, který bude celebrovat mši svatou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Liturgická část oslav bude zakončena v kostele Sv. Františka na Křižovnickém náměstí.

 

„Rád bych využil dnešní příležitosti, abych poděkoval panu radnímu pro kulturu Janu Wolfovi, který zde reprezentuje hlavní město Prahu, které finančně podpořilo také letošní slavnosti. Stejně tak jsem velmi potěšen, a děkuji panu starostovi Prahy 1 Oldřichu Lomeckému, který opět s nadšením souhlasil se spolupořadatelstvím své městské části, na jejímž území se slavnosti konají, a které je pro NAVALIS obrovskou pomocí! Zároveň také velmi kvituji reflexi obou pánů, kteří stejně jako já vnímají NAVALIS jako tradici spjatou s Prahou, jako slavnost, která podporuje národní identitu a podporuje celosvětové povědomí o naší hlavní metropoli," doplňuje Zdeněk Bergman, který se o znovuobnovení slavností zasadil.

 

PROGRAM:

 

12.00 Mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého na Skalce

15.30–17.00 Slavnostní zdobení koní, Hradčanské náměstí

17.15 Žehnání poutníkům a koním kardinálem Dominikem Dukou

18.00 Slavnostní mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha celebrovaná kardinálem Dominikem Dukou

19.15 Svatojánské procesí na Karlově mostě

20.00 Žehnání lodím, plavba otužilců, seskok parašutistů

20.30 Pobožnost v kostele sv. Františka z Assisi na Křižovnickém náměstí21.15 Světová premiéra koncertu Kryštofa Marka Mysterium svatého Jana Nepomuckého na hladině Vltavy pod Karlovým mostem

 

První pražské NAVALIS z 5. května 1627 je spjato s přenesením ostatků svatého Norberta z Magdeburku do Strahovského kláštera. Slavnosti byly zpočátku v režii strahovských premonstrátů, hudební složku, která měla charakter duchovních her, obstarávali jezuité. Tím vznikla tradice pražských „lodních hudeb". Po jezuitech převzali organizaci akce Křižovníci s červenou hvězdou, jejichž zásluhou se pražské svatojánské slavnosti počínaje rokem 1715 staly pravidelnou akcí.

 

Roku 1743 se oslav zúčastnila císařovna Marie Terezie, několik dní po své korunovaci českou královnou. V roce 1868 byla slavnost spojena s položením základního kamene Národního divadla. Ve dvacátém století se konala slavnost v roce 1957, u příležitosti festivalu Pražské jaro.

 

První novodobé obnovené slavnosti NAVALIS se konaly v květnu 2009 ke 280. výročí svatořečení sv. Jana. Slavnostní večerní bohoslužbu sloužil kardinál Miloslav Vlk v katedrále sv. Víta, odkud se průvod vydal na Karlův most a poté pokračoval do kostela sv. Františka. Výraz navalis je přejatý z latinského označení lodní hudby – Musica navalis in honorem Sancti Ioannis Nepomuceni (Lodní hudba k poctě sv. Jana Nepomuckého).

¨

www.navalis.cz