pátek 27. říjen 2017 0:00

Philips Avent pomohl vybudovat v porodnici“U Apolináře” nové AVE Centrum pro budoucí maminky i porodní asistentky

Kurzy předporodní přípravy, nácvik správného kojení nebo vzdělávání studentek bakalářského studia oboru Porodní asistence. K těmto a ještě dalším účelům bude sloužit nové AVE Centrum (název dostalo podle latinského „buď vítán“) v porodnici „U Apolináře“, které bylo slavnostně otevřeno v úterý 10. října 2017.

Philips AVENT na něj prostřednictvím Nadačního fondu VITA et FUTURA přispěl částkou 30 000 eur.

 

„Jsem velmi rád, že můžeme spolupracovat s institucí, která má tak skvělou reputaci,“ pronesl na adresu známé porodnice Paul Karafotas, General Manager Philips Central Europe.

 

Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc., vedoucí lékař Perinatologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze, měl v rámci slavnostního otevření centra přednášku na téma „Císařský řez na přání, … aneb selhání předporodní přípravy“. Během ní mimo jiné konstatoval, že tělo těhotné ženy je na porodní bolest dobře připraveno a že žena pouze potřebuje dostatek informací. Císařský řez má podle odborníků smysl v případech, kdy je akutně ohrožen plod nebo matka.

 

Pokud je císařský řez proveden preventivně pouze na žádost matky, dítě se zbytečně vystavuje větší dispozici k rozvoji krátkodobých i dlouhodobých zdravotních rizik. Z těch krátkodobých jsou to především poruchy poporodní adaptace, z dlouhodobého hlediska existuje podle studií vztah mezi porodem dítěte císařským řezem a následným rozvojem obezity, astmatu, diabetu I. typu a neurovývojových poruch včetně poruchy autistického spektra. Jednou z příčin těchto problémů je narušení vývoje novorozeneckého mikrobiomu, tedy souboru mikroorganismů, které při vaginálním porodu kolonizují novorozence.

 

Podle prof. Pařízka proto spočívá nezastupitelná role na bedrech porodních asistentek v kurzech předporodní přípravy. Na žádost České společnosti porodních asistentek tým lékařů a porodních asistentek z 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze připravil unikátní program pro

porodní asistentky z celé České republiky s názvem „Jak naučit učit“. „Pomocí dnešních informačních technologií je možné, aby porodní asistentky, které tento program absolvují, získaly dovednosti, jak těhotné přesně a objektivně informovat. Pro tyto účely bylo v porodnici ,U Apolináře´ vybudováno AVE Centrum za přispění značky Philips AVENT, které se právě dnes otevírá,“ vysvětlil prof. Pařízek.

Porodní asistentky se zde budou vzdělávat v různých dovednostech, mimo jiné i v tom, jak informovat veřejnost, že se má císařský řez provádět jen v případě rizika ohrožení zdraví matky a/nebo dítěte.

 

Philips AVENT také vyvinul ve spolupráci s Českou společností porodních asistentek novou aplikaci uGrow, která slouží ke sledování důležitých mezníků v průběhu těhotenství (například doporučená vyšetření, vývoj plodu a mnoho dalšího) a vývoje miminek v prvních měsících života (například pokroky v růstu, krmení či spánku) a usnadňuje tak rodičům péči o dítě. Budoucí i novopečení maminky a tatínkové zároveň mohou čerpat užitečné informace z odborných článků.

 

Česká společnost porodních asistentek v loňském roce zpracovala rozsáhlou Národní studii kojení a jeho vlivu na zdravotní stav dítěte. Výsledky ukazují, že podpora kojení a míra „prokojenosti“ jednotlivých věkových období (0., 3., 6., 12. měsíc) současné české dětské populace je na velmi dobré úrovni. V porovnání s Velkou Británií, která bývá uváděna jako vzor v poskytování zdravotní péče v oblasti těhotenství, porodu a péče o dítě, si podle studie v této oblasti vedeme výrazně lépe - viz graf.

 

Zrekonstruované moderní prostory v historické budově, o jejichž rekonstrukci se postaralo studio Deep Design Ing. arch. Kataríny Fialové a do kterých dodala osvětlení značka Philips Lighting, přinesou rodičům potřebný klid, pohodu a důvěru. Kromě individuálních předporodních kurzů a nácviku správného kojení budou v AVE Centru probíhat i rehabilitace a fyzioterapie, cvičení pro těhotné ženy a matky po porodu nebo přednášky při setkání odborníků s veřejností.