čtvrtek 19. říjen 2017 0:00

Těhotenské testy znaly již ve starém Egyptě

Patent na těhotenský test byl vydán v roce 1980 v Anglii. Je založen na imunitní reakci choriogonadotropinu (hCG). Tento hormon začíná být produkován zárodkem placenty v momentě oplodnění. Jakmile je oplodněné vajíčko implantováno do dělohy, produkce hCG prudce vzroste. Během pouhých čtyřiadvaceti hodin zdvojnásobí své množství. Hormon hCG se ukáže v krvi a o pár dní později i v moči ženy.

Tohle a více museli vědět ve starém Egyptě. Nejstarší záznamy o těhotenských testech z moči se datují do 1350 před naším letopočtem. V té době testovaly egyptské ženy svůj těhotenský stav močením na semena pšenice a ječmene po dobu několika dnů. Podle tohoto testu v případě, že semena pšenice začala klíčit, žena mohla dítě očekávat, byla tedy pravděpodobně těhotná.

 

Vyklíčení ječmene pak naznačovalo narození chlapce. Pokud pšenice ani ječmen nevyklíčily, žena těhotná nebyla. I když to zní jako pohádka, v roce 1960 vědecká zkouška močení žen na pšenici a ječmene potvrdila v 70% pravdivost těchto testů. Ještě zajímavější však je, že při močení mužů na toto obilí nikdy k vyklíčení semen nedošlo. Test převzali Řekové, Římané a Arabové. Evropa si vzala slovo až v 17. století.

 

Kdy se žena může považovat za těhotnou?

 

Těhotenský test se používá k určení, zda je nebo není žena těhotná. Provádí se analýzou vzorku buď ženské moči nebo krve. Sleduje se přítomnost lidského choriového gonadotropinu (hCG). HCG je hormon produkovaný placentou a je obvykle přítomen pouze v ženském těhotném těle. Jakmile vynechá menstruace, lze se považovat za těhotnou. První orientační test si může udělat sama žena ze vzorku moče, nejrychleji a nejpřesněji to potvrdí vyšetření z krve.

 

Jestli jste těhotná, zjistíte do 10 minut, a to již 8 dní po oplodnění vajíčka J. O pár dní později pak testování z moči, kde se prokáže přítomnost těhotenského hormonu hCG. Je to díky tomu, že výše hodnoty tzv. těhotenského hormonu hCG (choriový gonadotropin) v krvi je vyšší než v moči. Je to díky tomu, že výše hodnoty tzv. těhotenského hormonu hCG (choriový gonadotropin) v krvi je vyšší než v moči. Těhotenský krevní test ZAPTM hCG dokáže graviditu bezpečně rozpoznat již 8. - 9. den po oplodnění, respektive 2. - 3. den po začátku hnízdění, což je o několik dní dříve než z klasického těhotenského testu z moči. Přítomnost plodového vajíčka je vidět ultrazvukem v děloze.

 

Velkou roli hraje včasné zjištění těhotenství i při nechtěném otěhotnění, pokud se žena (dívka) rozhodne pro přerušení, je lépe jej provést (odborně) co nejdřív. Těhotenský test by však měla podstoupit nejenom žena k potvrzení těhotenství, ale také opačně k vyloučení těhotenství, např. před předepsáním hormonální antikoncepce.

 

 

Moderní těhotenské testy fungují na základě posouzení přítomnosti nebo nepřítomnosti hCG hormonu v ženské krvi nebo moči. Buňky, které se tvoří v placentě (trofoblastické buňky), vytváří unikátní hormon hCG. Produkce hCG začíná v době, kdy se oplodněné vajíčko vnoří do sliznice dělohy ženy. Hladina hCG se začíná zvyšovat v prvních 7-10 dnech těhotenství.

 

Vrcholek své tvorby má v 10 až 12 týdnu těhotenství, pak mezi 16-20 týdnem dochází k jeho snížení na nižší úroveň. To znamená, že těhotenství může být detekováno u ženy krátce po oplodnění, protože hormon hCG je přítomen jak v moči, tak i v krvi těhotné ženy. Krevní těhotenské testy jsou mnohem citlivější, než močové testy. Krevní testy sice ukáží možné těhotenství mnohem dříve, než ty z moči, ale měl by je ale provést lékař nebo zdravotnický personál. Dokáží však určit i např. mimoděložní těhotenství.

 

Test z krve i moči obsahuje testovací proužek, který má plazmovou membránu obsahující tři typy protilátek a barviva ve třech různých zkušebních zónách: reakce, testovací a kontrolní zóny. Podle návodu se na testovací proužek exponuje vzorek moči/krve (například na jednom konci proužku nebo se umístí moč v malé jamce v pásu, každý výrobce to má jinak). Zóna jedna, známá jako reakční zóna, obsahuje specifické protilátky monoklonálního hCG alfa-řetězce.

 

Je-li přítomen hCG, tyto enzymy se začnou vázat na molekuly hCG předtím, než projdou do druhé zóny, známé jako testovací zóna. V případě nepřítomnosti hCG v moči zůstanou tyto enzymy nevázané. Druhá test zóna obsahuje polyklonální anti-hCG protilátky a substrát barviva, který bude reagovat, pokud budou aktivovány polyklonální protilátky, což následně ukáže těhotenství. Pokud je hCG přítomen ve vzorku krve/moči, budou se vázat na specifické protilátky hCG alfa-řetězcem v reakční zóně testu před dosažením testovací zóny.

 

Polyklonální anti-hCG protilátky (a pak činidlo barvy) jsou uvolněny pouze v přítomnosti těchto vázaných molekul, takže barevný proužek nebo tečka se objeví v testovací oblasti, pouze pokud je přítomen hCG v moči (tj. žena je těhotná).